GDPR

I mitt arbete jobbar jag med GDPR, General Data Protection Regulation, vilket med andra ord på svenska är dataskyddsförordningen. Det är ett sätt att arbeta för att kunden i fråga ska vara trygg och skyddad vid hantering av personuppgifter. Jag använder bara personuppgifter ifall det behövs, dessutom aldrig längre än vad som är tillåtet. De personuppgifter som jag kan använda är bland annat personnummer och löneuppgifter.

Jag arbetar hela tiden utifrån lagen och ser till att allt sköts på rätt sätt för att stärka säkerheten. Min förhoppning är att varje kund ska känna sig trygg i mitt användande av dess personuppgifter. Dessutom har du som kund alltid möjligheten till att få tillgång till dina personuppgifter, du har även tillgång till att veta hur uppgifterna används.

Sixten Camps gata 6 | 416 48 Göteborg | 0734 - 22 23 46 | sannah.mariljon@outlook.com

Sixten Camps gata 6
416 48 Göteborg
0734 - 22 23 46
sannah.mariljon@outlook.com